İsviçre Vizesi

İşveren Olarak İsviçre vizesi

 1. Konsolosluğa hitaben yazılmış dilekçe (antetli kağıda ve imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)
 2. Hesap cüzdan fotokopisi
 3. Gayri menkul tapu fotokopisi
 4. Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odası veya kayıtlı bulunan meslek birliğinden)
 5. Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 6. Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise ; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
 7. İmza sirküleri
 8. Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye

Bordrolu Olarak İsviçre Vizesi

 1. İşverenden tanıtma ve izin belgesi (İlgili konsolosluğa hitaben ve şirketin imza sirkülerinde imza yetkisi olan kişi tarafından)
 2. Şirketin imza sirküleri
 3. Vergi levhasının fotokopisi (vergi levhası zarar veya yeni tescil ise ; şirketin banka hesap cüzdan fotokopileri ve bilançosu)
 4. Yeni tarihli faaliyet belgesi (ticaret veya sanayi odası veya kayıtlı bulunan meslek birliğinden)
 5. Ticari sicil gazetesi fotokopisi
 6. Sigorta işe giriş bildirgesi (SSK giriş bildirgesi tekrar ve yeni işe giriş ise eski SSK işe giriş bildirgesi)
 7. 4 aylık sigorta bildirgesi
 8. Son üç aylık bordro
 9. Hesap cüzdan fotokopisi
 10. Gayri menkul tapu fotokopisi
 11. Kredi kartları fotokopisi
 12. Turistik gidenlerden otel ve uçak rezervasyonu ticarilerden ise ek olarak davetiye

Ev Hanımı İçin isviçre vizesi

 1. Konsolosluğa hitaben dilekçe
 2. Gayrimenkul tapu fotokopisi
 3. Hesap cüzdan fotokopisi
 4. Eşi çalışıyor ise veya işveren ise yukarıda belirtilen belgeler eklenecektir.

Öğrenci İçin İsviçre Vizesi

 1. Okuldan yeni tarihli öğrenci belgesi
 2. 18 yaş dolmamış ise anne ve babadan muvafakatname
 3. Aile işveren ise veya bordrolu ise yukarıda belirtilen belgelerin tamamı eklenecektir.


Devlet Memurları İçin Gereken Belgeler

 • Çalıştığınız kurumdan alınan yazı,
 • Çalıştığınız kurumdan alacağınız son 3 aylık maaş bordrosu,
 • Başvuru işlemleri için İngilizce dilekçe,
 • Son 3 aylık banka hesap bilgileriniz,
 • İmza sirküleriniz,
 • Gayrimenkul sahibi olanları tapu fotokopileri,
 • Aracı olanların ruhsat fotokopisi,
 • Üç adet yeni çekilmiş fotoğrafınız,
 • Kimliğinizin fotokopisi,
 • Yapmış olduğunuz otel ve uçak rezervasyonlarının bilgileri,
 • Nüfus kayıt örneğiniz vukuatlı olarak,
 • Yolculuğunuz süresi boyunca geçerli olacak seyahat sağlık sigortası gerekmektedir. Özellikle asgari poliçe tutarınızın 30.000 Euro teminatlı olması gerekir.

Emekli için İsviçre Vizesi

 1. Konsolosluğa hitaben dilekçe
 2. Emekli cüzdanı fotokopisi
 3. Sağlık karnesi fotokopisi
 4. Gayrimenkul tapu fotokopisi
 5. Banka cüzdan fotokopisi